Προτάσεις προς Δήμο Δράμας 04/04/2022

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Η Ένωση ξενοδόχων Δράμας, πραγματοποιεί σε ετήσια βάση σειρά δράσεων για την
προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της ΠΕ Δράμας. Προς αυτή την
κατεύθυνση, έχει οργανώσει και στελεχώσει εξειδικευμένο τμήμα για την προβολή και
προώθηση της ΠΕ Δράμας. Μέσα από τον προγραμματισμό και την δράση του τμήματος
προβάλλονται και αναδεικνύονται συστηματικά όλες οι μορφές τουρισμού, οι δράσεις, οι
εκδηλώσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος της ΠΕ Δράμας.

Διαχειριζόμαστε λογαριασμούς σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετέχουμε σε
εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, εσωτερικού και εξωτερικού, με στόχο την προώθηση
του τουριστικού προϊόντος μας. Παράλληλα, ο επίσημος διεθνής τουριστικός ιστότοπος
drama-hotels.gr ενημερώνει πλήθος διαδικτυακών επισκεπτών για τις εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στη Δράμα.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε μία σειρά ενεργειών – έργων που σκοπό θα έχουν, την
καταγραφή προϊόντος, πληρέστερη ενημέρωση όλων των website, δημιουργία
οπτικοακουστικών μέσων βίντεο – φωτογραφίες – κείμενα κ.α. (όπως αυτά αναλύονται
παρακάτω), τα οποία θα τροφοδοτήσουν τα σχετικά portal και social αφενός και αφετέρου
θα εμπλουτίσουν τα portal, drama-hotels.gr visitgreece pamth.gr κ.α. τα σχετικά κανάλια
Facebook, instagram, youtube, twitter κ.α. τα ενημερωτικά δελτία (newsletter) που
αποστέλλονται σε μηνιαία βάση σε +5000 αποδέκτες (τουριστικούς πράκτορες,
δημοσιογράφους κλπ).

Θεωρούμε σημαντική την ύπαρξη υλικού, που θα δημιουργήσει την διασύνδεση μεταξύ
των ψηφιακών εργαλείων και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και
αναγνώρισή τους από το κοινό.

• Ενημέρωση τουριστικής ενότητας ιστοσελίδων Visit-drama.com & www.drama.gr &
pamth.gr .
• Συγγραφή κειμένων στα Ελληνικά και μετάφραση στα Αγγλικά.
• Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
• Δημιουργία μιας σειράς hashtag για την αναγνώριση του προορισμού.
• Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.
• Η ενημέρωση σημείων ενδιαφέροντος στους χάρτες Google και Tripadvisor.
• Δημιουργία εφαρμογών APP τουριστικού ενδιαφέροντος
• Ο σχεδιασμός – εμπλουτισμός του περιεχομένου “τι να δεις και τι να κάνεις “ στο
δήμο
• Φιλοξενία, ταξίδια εξοικείωσης και ξενάγηση δημοσιογράφων και τουριστικών
πρακτόρων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
• Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικό Virtual & υβριδικές
• Μηνιαία αποστολή newsletters με τουριστικό περιεχόμενο.
Το συνολικό κόστος όλων των παραπάνω εκτιμάται στις 12.000€ και είμαστε διατεθειμένοι
να αναλάβουμε ως Ένωση Ξενοδόχων την υλοποίηση των ενεργειών – Δράσεων.

Θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία, όλων ή μέρους των παραπάνω και προς αυτήν την
κατεύθυνση προτιθέμεθα να συμβάλουμε ακόμα και συμβουλευτικά σε περίπτωση που ο
Δήμος επιθυμεί να τα υλοποιήσει με τις υπηρεσίες του και να μας τροφοδοτήσει με το
υλικό που θα παράσχει.

Επισυναπτόμενα θα βρείτε τις προτάσεις:
1. Πρακτική υποστήριξη Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Δράμας
2. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Προώθησης- Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
3.Ψηφιακές εφαρμογές
4. Παραχώρηση κτιρίου για έκθεση τοπικών προϊόντων
5. Δημιουργία θεματικών τριημέρων και συμμετοχή σε εκθέσεις
6. Προβολή της Δράμας μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
7. Συνδρομή της Ένωσης στη Ονειρούπολη
8. Δημιουργία σημείων ενημέρωσης με κωδικούς QR

Για την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας
Ο Πρόεδρος
Άγγελος Καλλίας

1. Πρακτική υποστήριξη Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Δράμας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο,
σε θέματα Τουρισμού.
Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Δήμο Δράμας, αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
• Ανάλυση Προορισμού στόχευση κοινού
• Προεργασία Τουριστικής Προβολής
• Δημόσιες Σχέσεις & Εκθέσεις
• Επικοινωνία και Δημοσιότητα
• Υποστήριξη σε δράσεις επικοινωνίας
Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ ( 11.000,00
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

2. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Προώθησης- Διαδικτυακό Μάρκετινγκ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών και ενεργειών που αφορούν
στην λειτουργία και ανάπτυξη της ενότητας που αφορά το Δήμο μας στο τουριστικό
website και των τουριστικών κοινωνικών δικτύων του VISIT DRAMA καθώς και τον
εμπλουτισμό του ενημερωτικού site του Δήμου Δράμας www.drama.gr στην ενότητα
τουρισμός.

Οι ενέργειες για την υποστήριξη, την προώθηση και προβολή του Τουρισμού πρέπει να
γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή, με τη βοήθεια ειδικευμένων επιστημόνων που να διαθέτουν
εμπειρία σε Τουριστικό μάρκετινγκ προορισμών και ταυτόχρονα την ικανότητα ανάπτυξης
και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε ανάδοχο, για
θέματα προώθησης – διαδικτυακού Μάρκετινγκ Τουρισμού στις Υπηρεσίες του Δήμου
Δράμας, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω :
i. Ενημέρωση τουριστικής ενότητας ιστοσελίδων Visit-drama.com & www.drama.gr &
pamth.gr (2022).
ii. Διαχείριση λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (2022). – Με βάση τη
στρατηγική του προορισμού, εμπλουτισμός και ανάπτυξη των λογαριασμών στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
iii. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού
iv. Σχεδιασμός-Περιεχόμενο υποενότητας της ιστοσελίδας
v. Φιλοξενία – υποστήριξη
Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (8.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

3. Ψηφιακές εφαρμογές

Α. Διαδραστικός χάρτης/ εφαρμογή

Το αντικείμενο της πρότασης αφορά την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων με τα οποία
μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει μόνος του θεματικές διαδρομές εξερεύνησης της
ευρύτερης περιοχής της Δράμας. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακών αυτών
εφαρμογών περιλαμβάνονται ειδικά θεματικά προφίλ κατηγοριοποίησης των
περιπατητικών διαδρομών με βάση το εκάστοτε τόπο-ειδικό περιεχόμενο (πολιτισμόςαστική περιήγηση, φύση-πεζοπορία, οινοποιεία κα) και το σύστημα των πόντων
επιβράβευσης των επισκεπτών μέσα από συνεργασίες με τοπικούς επαγγελματικούς
φορείς.
Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία ανακάλυψης της ιστορίας της πόλης της Δράμας, η
οποία αναδεικνύει τόσα τα πολιτιστικά όσο και εμπορικά σημεία ενδιαφέροντος της
ευρύτερης περιοχής, μετατρέποντας το κινητό του κάθε επισκέπτη, στον ατομικό ψηφιακό
του ξεναγό. Μέσα από την βοήθεια της τεχνολογίας ο προσωποποιημένος ξεναγός
(online maps, printed maps, app) σε καθοδηγεί στα κοντινότερα σημεία ενδιαφέροντος,
μέσα από κείμενο και εικόνα από το κινητό. Σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος υπάρχει μια
σειρά από σύντομες ιστορίες, για να λάβει ο χρήστης πληροφορίες για την ιστορία της
πόλης και να γνωρίσει τους κρυφούς τοπικούς θησαυρούς. Κάθε φορά που ο επισκέπτης
πηγαίνει σε ένα σημείο κερδίζει πόντους επιβράβευσης τους οποίους μπορεί να
εξαργυρώσει σε ξενοδοχεία μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και λοιπές
επιχειρήσεις.
Για το κάθε σημείο επίσκεψης θα υπάρχει μια εικόνα και μια σύντομή περιγραφή της
ιστορίας του. Το περιεχόμενο, ως προς το είδος και τις υποκατηγορίες αυτού, καθώς και τα
σημεία επίσκεψης θα επεκτείνονται συνεχώς με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν.
Με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την επιβεβαίωση
της θέσης του χρήστη είτε εκείνος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε όχι, ενώ ακόμη θα
λειτουργεί και σε περιπτώσεις που το σήμα GPS δεν μπορεί να ανιχνευθεί.
Οι στόχοι και τα οφέλη του έργου αυτό είναι πολυπαραγοντικά και εντάσσονται στο
στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του προορισμού της Δράμας καθώς και την
ενίσχυση του ως εναλλακτικού προορισμού με πληθώρα πολιτιστικών και περιηγητικών
επιλογών για την περίοδο του χειμώνα και του καλοκαιριού.
Ενδεικτικό κόστος πρότασης 19.000€

Β. Εφαρμογή προώθησης προορισμού

Η εφαρμογή αφορά στη δημιουργία ενός καταλόγου παροχών και σημείων ενδιαφέροντος
της Δράμας. Σκοπός είναι να καταγραφεί κάθε τουριστικό σημείο και να είναι εύκολα
προσβάσιμο από τον επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την περιοχή. Η εφαρμογή θα
λειτουργήσει ως καινοτόμο εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης και θα είναι διαθέσιμη σε όλες
τις επιχειρήσεις της Δράμας.
Για την δημιουργία της εφαρμογής θα χρειαστεί να γίνει μια δεκαπενθήμερη επιτόπια
έρευνα από destination marketing experts, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων
Δράμας, φωτογραφική κάλυψη από επαγγελματία φωτογράφο για να υπάρχει διαθέσιμο
επιπλέον πρότυπο υλικό κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ενδεικτικά θα πρέπει να γίνει
καταγραφή των παρόχων διαμονής, σημείων ενδιαφέροντος, εμπειριών και εστίασης,
δημιουργία αρθρογραφίας για τα σημεία ενδιαφέροντος και τους παρόχους των ανωτέρω
υπηρεσιών καθώς και εμπλουτισμός αυτών με το αντίστοιχο φωτογραφικό /
οπτικοακουστικό υλικό. Δημιουργία Σημείων Ενδιαφέροντος εντός του προορισμού
και αποτύπωσή τους με QR codes, ώστε ο επισκέπτης “σκανάροντάς” καθένα από
αυτά, να λαμβάνει έγκυρη πληροφορία σχετικά με:
• Δραστηριότητες που μπορεί να κάνει στην περιοχή,
• Πληροφορία ειδικού ενδιαφέροντος για κάποιο πολιτιστικό ή φυσικό αξιοθέατο,
• Συμβουλές (tips) για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του στον προορισμό,
• Προτάσεις για επιπλέον ταιριαστές εμπειρίες στον προορισμό.
Οι δύο αυτές εφαρμογές θα δώσουν ένα πλήρες τουριστικό στίγμα για την Δράμα ως
προορισμό. Η πληροφορία που θα προσφέρεται θα είναι άφθονη και εκμεταλλεύσιμη από
όλους προκειμένου να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
Ενδεικτικό κόστος πρότασης 21.000€

4. Παραχώρηση κτιρίου για έκθεση τοπικών προϊόντων

Με την παρούσα πρόταση θα θέλαμε να αιτηθούμε, την παραχώρηση του χώρο του
πυροβολείου της πλατείας ή χώρων της πρώην ΔΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό τη λειτουργία
αυτών, ως σημείου έκθεσης τοπικών προϊόντων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών.
Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας έκθεσης προϊόντων όπου όλοι οι παραγωγοί να έχουν
θέση για το προϊόν τους και ευκαιρία για ίση προώθηση αυτού. Παράλληλα ο χώρος θα
λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης για τον γαστρονομικό τουρισμό, ειδικές μορφές
τουρισμού και τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. Αυτό θα ενισχύσει την προβολή και
την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και την σύνδεση της με τον τριτογενή τομέα σε μια
προσπάθεια τοπικών φορέων, για επένδυση στην εξωστρέφεια της περιοχής μας.
Αυτό παράλληλα θα δώσει προστιθέμενη αξία στη περιοχή μας καθώς θα είναι ένα πλήρες
ενημερωμένο κέντρο γαστρονομικού τουρισμού και όχι μόνο, όπου στους χώρους του θα
μπορεί ο επισκέπτης να μάθει για όλα τα τοπικά προϊόντα, τα σημεία διανομής τους, τις
παραγωγές και τις ιδιαιτερότητές τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Ένωση ξενοδόχων θα συνεργαστεί με λοιπούς φορείς
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες να μπορούν να
ενημερώνονται και να έρχονται σε άμεση επαφή με το τουριστικό προϊόν της περιοχής και
με τον πρωτογενή τομέα.

5. Δημιουργία θεματικών τριημέρων και συμμετοχή σε εκθέσεις

5.1. Στο πλαίσιο ανάδειξης και προβολής της Δράμας προτείνουμε τη στήριξη της
πρότασης του Φορέα Ειδικών Μορφών Τουρισμού για την δημιουργία
τριημέρων θεματικών πάρκων στη διάρκεια υφιστάμενων εκδηλώσεων, αρχικά,
και ως ξεχωριστή εκδήλωση εν συνεχεία. Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας
είναι να γνωρίσει ο Δραμινός κόσμος τις δυνατότητες της περιοχής προκειμένου
να μπορεί να τις επικοινωνήσει στους δυνητικούς επισκέπτες. Αυτό θα είναι η
αρχή της ενσωμάτωσης του Δραμινού κόσμου, στη διαδικασία της προώθησης
της περιοχής ως τουριστικού προορισμού και της ανάδειξης του τουριστικού
προϊόντος της μέσα από οργανωμένες δράσεις. Η δράση αυτή μπορεί να
υλοποιείται σε κάθε εκδήλωση του δήμου, Δραμοινογνωσία, Dramaica,
φεστιβάλ, Ονειρούπολη , Πλατεία Αριστοτέλους, Πλατεία συντάγματος κλπ και
αντίστοιχα όμοια παρουσία σε εκθέσεις εσωτερικού.
Η προσπάθεια αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί με σειρά λοιπών δράσεων ώστε να
επιτύχουμε αρχικά την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις δυνατότητες
που έχει ο τόπος μας, με σκοπό οι ίδιοι μας να μπορούμε να επικοινωνήσουμε
το τουριστικό προϊόν της Δράμας.

5.2. Κρίνουμε αναγκαία την συμμετοχή σε εκθέσεις εντός της Ελλάδος, που θα
δώσουν την δυνατότητα για την περεταίρω ανάδειξη της Δράμας, ως
οργανωμένου προορισμού τεσσάρων εποχών. Προτείνουμε τις εκθέσεις εντός
χώρας καθώς ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός, της τάξεως των 2000 έως 3000
ευρώ για κάθε συμμετοχή, όπου η Ένωση και λοιποί φορείς θα συμμετέχουν ως
συνδιοργανωτές.
Η συμμετοχή μπορεί να έχει δύο άξονες , ο πρώτος είναι να ενισχυθεί η
παρουσία μέσα από τα περίπτερα της περιφέρειας, με ένα διακριτό χώρο για τη
Δράμα, ο δεύτερος , να έχει η Δράμα αυτόνομη διακριτή παρουσία. Σε αυτήν την
κατεύθυνση θα υπάρχει συμμετοχή , οικονομική και φυσική, από όλους τους
επαγγελματίες τουρισμού μέσω σύμπραξης ή ανάθεσης σε εξωτερικό
συνεργάτη.

5.3. Παράλληλα, προτείνουμε την οργάνωση δύο ή τριών info trip με τουριστικούς
πράκτορες και δημοσιογράφους που θα αναδείξουν τα σημεία ενδιαφέροντος
της περιοχής προωθώντας τον τόπο σε άρθρα τους και αναδεικνύοντάς τον
μέσα από δομημένα τουριστικά πακέτα.

6. Προβολή της Δράμας μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Προτείνουμε να ενταχθεί μια ξεχωριστή θεματική ενότητα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους όπου μέσα από μια ταινία ή ντοκιμαντέρ θα αναδεικνύεται η Δράμα ως
τουριστικός προορισμός.
Θεωρούμε πως η περίοδος του Φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διαδικασία της
τουριστικής ανάδειξης, καθώς στη διάρκεια του έρχονται πολλοί επισκέπτες που μπορούν
να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της Δράμας ως προορισμού μέσα από τα
έργα τους ή ως δίαυλοι επικοινωνίας με δυνητικούς επισκέπτες.
Η ένταξη μιας τέτοιας, ξεχωριστής ενότητας, δίνει και έναν επιπλέον χαρακτήρα στο
Φεστιβάλ που θα ταξιδεύει στον κόσμο στη διάρκεια όλου του έτους, δίνοντας αξία στον
προορισμό και ταυτότητα στην διοργάνωση.

7. Συνδρομή της Ένωσης στη Ονειρούπολη

Στη διάρκεια της Ονειρούπολης, η ενημέρωση των επισκεπτών είναι απαραίτητη
προκειμένου να κατευθυνθούν σε δραστηριότητες πέραν της θεματικής διοργάνωσης,
πράγμα που θα ενισχύσει το σύνολο της τουριστικής δραστηριότητας.
Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε να καλυφθεί η συνδρομή της Ένωσης Ξενοδόχων
στη διάρκεια της Ονειρούπολής, ώστε να διοργανωθούν δράσεις ενημέρωσης για τα
σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής.
Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά την Ονειρούπολη, θα πρέπει να έχουμε
έγκαιρα το πρόγραμμα και τις δράσεις ώστε να προωθήσουμε και να οργανώσουμε
πακέτα για τους επισκέπτες και μέσα από συντονισμένες ενέργειες να έχουμε αυθημερόν
εκδρομές σε σημεία ενδιαφέροντος.

8. Δημιουργία κωδικών QR

Σε συνέχεια της πρότασής μας για την δημιουργία των παραπάνω εφαρμογών,
προτείνουμε την χρηματοδότηση σημείων ενημέρωσης σε όλη την πόλη, που θα
λειτουργήσει με καινοτόμο τρόπο, χωρίς περεταίρω περιβαλλοντικές και χωρικές
επιβαρύνσεις.
Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται με QR code που θα αποτυπώνονται σε μαρμάρινες
επιφάνειες και θα παρέχει, στον επισκέπτη, πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα, τις
δράσεις, την ιστορία και τις παροχές της πόλης. Η χρήση του μαρμάρου θα δώσει ένα
χαρακτηριστικό ύφος στην πρωτοβουλία, άμεσα συνδεδεμένο με την επιχειρηματικότητα
της περιοχής.
Ενδεικτικό κόστος 9.000€

9. Επιτροπή τουρισμού

Βάσει του ετήσιου σχεδιασμού ο κάθε δήμος καταθέτει στο ΕΟΤ το ετήσιο πλάνο
προβολής του Δήμου. Εδώ και χρόνια, κάθε χρόνο, ο δήμος καταθέτει το ετήσιο πλάνο
προβολής, αλλά ποτέ δεν το υλοποιεί. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνουμε σημαντικό να
ενεργοποιηθεί επι της ουσίας η δυνατότητα αυτή και να ενταχθούν οι παραπάνω
προτάσεις προς υλοποίηση.
Οι συγκεκριμένες δράσεις δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα του στρατηγικού
σχεδιασμού που έχει δρομολογηθεί από τους δήμους, καθώς θα πάρει χρόνο μέχρι να
ολοκληρωθεί και το κενό στη προβολή της Δράμας θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα.
Επίσης να αναφέρουμε ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια η Ένωση στήριξε προσπάθειες
του Δήμου Δράμας σε φιλοξενίες και προβολή με σκοπό να στηριχτεί αντίστοιχα και η
Ένωση πχ με την δημιουργία ενός τουριστικού εντύπου κ.α., κάτι το οποίο δεν
υλοποιήθηκε ποτέ.X