ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 16/05/2022

Ανοικτή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συνεργασία φορέων με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και του αγροτουρισμού της περιοχής παρέμβασης», για τις Δράσεις «Κείμενα ταξιδιωτικών εμπειριών», «Φωτογραφικό υλικό», «Video», «Ανάπτυξη παρουσίας στα Κοινωνικά Δίκτυα», «Ψηφιακή καμπάνια επικοινωνίας», «Δημιουργία διαφημιστικών δώρων», «Έντυπο προβολής προώθησης», «Παρουσιάσεις σε ΜΜΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Υπόμετρου 19.2.7.3. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών:

 1. Κείμενα ταξιδιωτικών εμπειριών- Δημιουργία κειμένων με την τέχνη της αφήγησης (storytelling), σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) που αναδεικνύουν τις τουριστικές εμπειρίες που προσφέρει η Δράμα και συγκεκριμένα:
  ▪ Τις εμπειρίες και δραστηριότητες που απευθύνονται σε κάθε κοινό –στόχευσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του (π.χ. πολιτισμός, γαστρονομία & τοπικά προϊόντα).
  ▪ Τις εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συνολικά, θα παραχθούν περίπου ~10.000 λέξεις ανά γλώσσα
 2. Φωτογραφικό υλικό- Δημιουργία φωτογραφικού υλικού με φωτογράφιση στον προορισμό, συγκεκριμένα, λήψη φωτογραφιών από μονάδες παραγωγής και τοπικά προϊόντα (από επαγγελματία φωτογράφο). Συνολικά, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δημιουργηθεί gallery με περίπου 60 φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.
 3. Video- Δημιουργία έξι (6) short videos με σύγχρονο τρόπο κινηματογράφησης και σύνθεσης, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Brand Communication Manual, το οποίο θα αναδεικνύει με δημιουργικό τρόπο το τουριστικό προϊόν της Δράμας. Περιλαμβάνει την οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής, την πραγματοποίηση γυρισμάτων από εξειδικευμένο συνεργείο, τη δημιουργική επιμέλεια και τον καθορισμό αναγκών μουσικής επένδυσης.
 4. Ανάπτυξη παρουσίας στα Κοινωνικά Δίκτυα- Περιλαμβάνεται αρχικά τη δημιουργία/ setup των λογαριασμών και στη συνέχεια η εκπαίδευση του προσωπικού της Ένωσης Ξενοδόχων (για περίπου 2 μήνες), με στόχο τη σταθερή διάδραση με το κοινό και την ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος του τουριστικού προϊόντος της Δράμας στα κοινά στόχευσης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Δημιουργία λογαριασμών σε Facebook και Instagram.
  • Διαμόρφωση εικαστικών στοιχείων ώστε να αποτυπώνεται το brand του τουριστικού προϊόντος της Δράμας.
  • Δημιουργία content calendar με τακτική ανανέωση περιεχομένου και
   προβολή οπτικοακουστικού περιεχομένου ανάλογα με την περίοδο.
  • Ανάπτυξη λογαριασμών με αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού (photos & videos) ή/και αξιοποίηση αναρτήσεων από σχετικούς τουριστικούς λογαριασμούς.
  • Διασύνδεση των λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με το website του προορισμού με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας από τις αγορές στόχευσης.
  • Community Management που περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη διαχείριση των fans (πχ παρακολούθηση mentions και tagging των accounts, hashtag tracking κλπ), τη διαχείριση των σχολίων, τη διάδραση και το διάλογο με το κοινό και την τακτική παρακολούθηση αποτελεσμάτων με εξειδικευμένους δείκτες (π.χ.
   reach, engagement).
 5. Ψηφιακή καμπάνια επικοινωνίας- Καμπάνια για την ανάπτυξη και ενίσχυση των Social media του προορισμού. Απευθύνεται στο ελληνικό κοινό με συνολική διάρκεια ένα (1) έτος, όπου θα περιλαμβάνει πληρωμένη προώθηση στα: Facebook, Instagram, Youtube. Προώθηση των videos μέσω των Social Media και του Youtube. Ψηφιακή καμπάνια για την προώθηση του νέου Website (Traffic, SEO campaign). Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η δυναμική του ταξιδιωτικού portal Discovergreece.com και της αυξανόμενης κοινότητάς του, μέσω διασύνδεσης με το νέο website και τα Social Media της Δράμας (π.χ. με mentions, tags, links, reposts).
 6. Δημιουργία διαφημιστικών δώρων- Θα δημιουργηθεί μια σειρά από δώρα όπως: κούπες, μπλουζάκια, μαγνητάκια κλπ.
 7. Έντυπο προβολής προώθησης- γαστρονομικού ενδιαφέροντος για παρουσίαση της Γης του Διονύσου, με αριθμό σελίδων 20+4, 150 γρ./250 γρ., 5.000 τμχ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Προτάσεις διακοπών, με αριθμό σελίδων 16, 170 γρ. και διαστάσεις 22×21,
  βέλβετ, 5.000 τμχ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Χάρτες, 2 όψεις 150 γρ. και διαστάσεις 60×43, illustration, 5.000 τμχ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 8. Παρουσιάσεις σε ΜΜΕ- Θα γίνει παρουσίαση του διονυσιακού μενού και των προϊόντων σε 2 εκπομπές πανελλήνιας εμβέλειας γαστρονομικού ενδιαφέροντος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως υποβάλουν την σχετική προσφορά τους, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στο unionhoteldrama@gmail.com μέχρι την 30/06/2022 και ώρα 14.00. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο email της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας unionhoteldrama@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 2521401467.

*Ως κριτήρια επιλογής θα λαμβάνεται το κόστος, η ανάλυση, η καταλληλότητα της προσφοράς βάσει των ζητουμένων. Η τελική επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Οι προσφορές θα πρέπει να κοστολογούνται για κάθε εργασία ξεχωριστά και μπορούν να αφορούν το σύνολο των παραπάνω ή μέρος αυτών.X