Πρόταση προς ΥΠΕΝ 05/03/2022

“V-Bike-app”
Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΙΙ. Δημιουργία εφαρμογής “ V-Bike-app ” – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ

Βασικός μας στόχος σε αυτή την πρόταση είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής του Νευροκοπίου, μέσα από επιλεγμένα μονοπάτια, που θα
εμπλέκουν τα λατομεία ως τουριστικό προϊόν, και θα κατευθύνουν το κοινό να τα
ακολουθεί και να μαθαίνει παράλληλα τον τόπο, ποδηλατώντας και ακολουθώντας έναν
ψηφιακό διαδραστικό χάρτη με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και με κίνητρα να τα
επισκεφτεί και να μάθει για αυτά. Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη του τόπου και την
σύνδεση όλου του τουριστικού προϊόντος με το μάρμαρο σε ένα μοναδικό εργαλείο,
εύχρηστο και προσβάσιμο για όλους. Η καταγραφή και προβολή της περιοχής είναι
αποτυπωμένη με τα πλέον σύγχρονα μέσα, δημιουργώντας στο ντόπιο, τον κάτοικο, τον
επισκέπτη, την αδήριτη ανάγκη να ζυμωθεί και ο ίδιος με το φυσικό περιβάλλον, να
συνδέσει το μάρμαρο ως κομμάτι του τουρισμού, να συμμετέχει ενεργά στην
εξερεύνηση του τόπου και να νιώσει την ικανοποίηση της προσπάθειάς του μέσα από την
επιβράβευση που θα του προσφέρει η ίδια του η εμπειρία.
Η μεγάλη υπεραξία θα είναι η δυνατότητα περιήγησης στα προκαθορισμένα μονοπάτια της
περιοχής μέσα από διαδρομές που θα συνδυάζουν τα λατομεία, τα οχυρά κλπ με
ταυτόχρονη ψηφιακή ξενάγηση στα σημεία ενδιαφέροντος και την τελική επιβράβευση
όταν έχει επιτευχθεί ο τελικός σκοπός, που είναι η συγκέντρωση βαθμών μέσα από την
ποδηλατική διαδρομή και τις ξεναγήσεις, η επιβεβαίωσή τους που θα προκύπτει αυτόματα
από το σύστημα πλοήγησης.
Το αντικείμενο της πρότασης αφορά,

Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων, με τα οποία μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει
θεματικές ποδηλατικές διαδρομές εξερεύνησης της περιοχής του Βώλακα και της
ευρύτερης περιοχής.
Τα σημεία επίσκεψης της περιοχής του Κ. Νευροκοπίου θα ανήκουν στις παρακάτω
τυπολογίες:
• Λατομεία
• Ιστορικού και Θρησκευτικού ενδιαφέροντος
• Σημεία θέασης τοπίου, νέστος , φαλακρό , οροσειρά ροδόπης και άλλα σημεία
φυσικού ενδιαφέροντος
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η ανομοιομορφία του εδάφους, γεγονός
που καθιστά δύσκολη τη πρόσβαση των επισκεπτών σε σημεία ενδιαφέροντος.
Σε επιλεγμένα σημεία στάθμευσης, θα τοποθετηθούν κοινόχρηστα ποδήλατα που θα
επιτρέπουν στο κοινό να μετακινείται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σε
προβλέψιμους χρόνους μετακίνησης, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρει το δικό του μέσο
στη περιοχή. Η χρήση των ποδηλάτων θα συνδέεται με την εφαρμογή “ V-Bike-app” που
θα προσφέρει τη δυνατότητα οικονομικότερης ή δωρεάν μετακίνησης. Συλλέγοντας
πόντους, θα γίνεται εξαργύρωση στη χρήση του ποδηλάτου. Για τον εξοπλισμό της
περιοχής με ποδήλατα, θα χρειαστούν:
• 1 σταθμός στάθμευσης – φόρτισης
• 6 ποδήλατα
• Ατομικές κάρτες χρήσης της οποίας το κόστος θα καλύπτει το κόστος φόρτισης και
συντήρησης αυτών.

ΙΙ. Δημιουργία εφαρμογής “ V-Bike-app” – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ.
Δημιουργία εφαρμογής app περιπατητικών διαδρομών και η σύνδεση αυτών με βάση το
εκάστοτε τόπο-ειδικό περιεχόμενο (πολιτισμός-αστική περιήγηση, φύση-πεζοπορία,
λατομεία κα) η χρήση των ποδηλάτων και των ποδηλατικών διαδρομών θα ακολουθείται
από σύστημα πόντων επιβράβευσης προς τους χρήστες, μέσω εφαρμογής και θα
παρέχεται στους επισκέπτες από τους τοπικούς τουριστικούς φορείς.
Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία ανακάλυψης της ιστορίας της περιοχής του
Νευροκοπίου, η οποία αναδεικνύει τόσο τα πολιτιστικά όσο και εμπορικά σημεία
ενδιαφέροντος, μετατρέποντας το κινητό του κάθε επισκέπτη, στον ατομικό ψηφιακό του
ξεναγό. Σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος υπάρχει μια σειρά από σύντομες ιστορίες, για να
λάβει ο χρήστης πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής και να γνωρίσει τους κρυφούς
τοπικούς θησαυρούς. Κάθε φορά που ο επισκέπτης πηγαίνει σε ένα σημείο κερδίζει
πόντους επιβράβευσης τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει για την χρήση του
ποδηλάτου της διαδρομής του.
Κάθε σημείο ενδιαφέροντος εκτός από την ιστορία περιγραφής θα διαθέτει και ένα σύνολο
πόντων, το οποίο θα συλλέγει ο επισκέπτης όταν πηγαίνει στην ίδια την τοποθεσία. Η
συλλογή των πόντων θα γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένα κουίζ με ερωτήσεις που
σχετίζονται άμεσα με το φυσικό χώρο. Ο χρήστης θα πρέπει να απαντήσει σωστά για να
συλλέξει του πόντους, πράγμα που θα απαιτεί τη φυσική του παρουσία στο σημείο. Με τη
χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της
θέσης του χρήστη είτε εκείνος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε όχι, ενώ ακόμη θα
λειτουργεί και σε περιπτώσεις που το σήμα GPS δεν μπορεί να ανιχνευθεί.
Οι πόντοι αυτοί θα λειτουργούν και σαν ψυχαγωγικό στοιχείο μέσα στην εμπειρία της
περιήγησης αλλά και σαν πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty program) των επισκεπτών
μέσα από την εξαργύρωση εκπτώσεων και προσφορών για την χρήση του ποδηλάτου.
Οι στόχοι και τα οφέλη του έργου είναι πολυπαραγοντικά καθώς πετυχαίνει την ενίσχυση
του προορισμού ως εναλλακτικού με πληθώρα πολιτιστικών και περιηγητικών επιλογών
για την περίοδο του χειμώνα και του καλοκαιριού. Παράλληλα, η ένταξη των λατομείων
ως τουριστικό προϊόν, στην εφαρμογή, βοηθά να ανατραπεί η αποτρεπτική, προς
τον τουρισμό, εικόνα που υπάρχει σήμερα.
Οι σταθμοί φόρτισης και στάθμευσης θα γίνουν σε συνεργασία με εταιρεία παροχής
ρεύματος , μέσα από χορηγική διαδικασία.

Κόστος 30.000 euroX