Πρόταση προς ΥΠΕΝ 04/04/2022

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα #3Ε: Εκπαίδευση, Εξέλιξη, Επιχειρηματικότητα

Βασικός μας στόχος σε αυτή την πρόταση είναι η σύνδεση του μαρμάρου με τον
τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό μέσα από μια εκπαιδευτική δράση
που θα λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας για την ταυτοποίηση της περιοχής ως
μη τουριστικής και την αδράνεια της επιχειρηματικότητας σε αυτή. Η εξόρυξη του
μαρμάρου στον τόπο θα πρέπει να απενοχοποιηθεί και να πάψει να
αντιμετωπίζεται ως ένας τομέας που αμαυρώνει το φυσικό περιβάλλον και
καταστρέφει τον τουρισμό. Μέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα το κοινό καλείται
να συνδέσει το μάρμαρο με τον τουρισμό και να αναγνωρίσει τις επιχειρηματικές
δυνατότητες που δίνονται από μια ισόρροπη ανάπτυξη.
Η μεγάλη υπεραξία θα είναι η εμφύσηση μιας καινοτόμας τουριστικής προσέγγισης στο
κοινό και η δυνατότητα να γνωρίσει η νέα γενιά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του τόπου της
προκειμένου να αναπτυχθεί σε αυτόν μελλοντικά.
Για τους παραπάνω λόγους η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας θα αναλάβει την πρωτοβουλία
υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος που θα εμπλέκει ως πρωταρχικό στοιχείο τον
όρο #Εξέλιξη ως μια διαδικασία που συνδέει την τοπική κοινωνία με τις δυνατότητες της
περιοχής για ανάπτυξη μέσα από νέες ευκαιρίες του επιχειρείν, με τον συνδυασμό του
τουρισμού, του πρωτογενή τομέα και της φυσικής θέσης της περιοχής καθώς η κοινωνία
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της ανάπτυξης και της ανάδειξης των
δυνατοτήτων της επιχειρηματικότητας.
Η δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με:
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Υπουργείο Τουρισμού
• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
• Σύνδεσμο Μαρμάρου ΑΜΘ & το Επιμελητήριο
Στόχος του προγράμματος θα είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η συνεργασία
τριών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, των παιδιών, οι μικροί κάτοικοι της περιοχής,
των επαγγελματιών τουρισμού, και των επιχειρηματιών του μαρμάρου, δηλαδή η
συνεργασία του μέλλοντος (παιδιά), της τουριστικής βιομηχανίας (επαγγελματίες και
εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο) και των επιχειρηματιών (τοπικού μοχλού οικονομίας)
και η αλληλεκπαίδευσή τους πάνω στο #3Ε της κοινωνικής συνοχής, μιας έννοιας που
βάλλεται από αντικρουόμενα συμφέροντα.
• Το πρόγραμμα αυτό θα είναι 6μηνο, θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023 και θα περιλαμβάνει:
• Ανοιχτό διάλογο των επαγγελματιών με τα παιδιά για τον επανακαθορισμό την
ανάπτυξη των τριών εννοιών και τον επαναπροσδιορισμό τους
• Ανάδειξη μορφών ομαδικής έκφρασης μέσω της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της
μαρμαροτεχνίας
• Υιοθέτηση καλών πρακτικών
• Αποτύπωση συμπερασμάτων και παρουσίασή τους στο κοινό
• Διεξαγωγή bazaar με τις δημιουργίες των παιδιών, πώληση των αντικειμένων και
δωρεά των χρημάτων στο Χαμόγελο του Παιδιού

Φορέας χρηματοδότησης δράσης Πράσινο Ταμείο – Υπουργείο Περιβάλλοντος
Φορέας υλοποίησης : Ένωση Ξενοδόχων Δράμας

Συνολικό κόστος 20.000 euroX