Πρόταση Κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών και οικοτουρισμού

«Ανακατασκευή του Φυλακίου Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και αίτημα
για παραχώρηση της χρήσης αυτού στην Ένωση Ξενοδόχων Δράμας»

Η περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου έχει έντονη λατομική δράση με συνεχή εξέλιξη κατά τα
τελευταία χρόνια. Πράγμα το οποίο έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα των πολιτών και
έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Δυστυχώς, η δραστηριοποίηση του
μαρμάρου έχει επηρεάσει έντονα τον κλάδο του τουρισμού. Αυτό σαφώς δημιουργεί
μια ανασφαλή αίσθηση καθώς το μάρμαρο δεν έχει ενταχθεί στην τοπική κοινωνία ως ένα
αγαθό με ανοιχτή πρόσβαση για όλους, καθώς επίσης έχει υποβαθμίσει τουριστικό
προιόν και έχει αναστείλει την τουριστική ανάπτυξή της περιοχής. Κατά συνέπεια η
λατομική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα λόγω της άγνοιας για την
συνολική διαδικασία και τις δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από τους τρόπους σύνδεσης με
τον τουρισμό .
Για την ορθή εναρμόνιση του μαρμάρου με τον κλάδο του τουρισμού, θα πρέπει να
δημιουργηθεί ένας χώρος όπου ο κόσμος θα μπορεί να ενημερώνεται ώστε να μας δωθεί
η ευκαιρία μέσα από συντονισμένες δράσεις, να αναστραφεί η άποψη ότι τα λατομεία
ήρθαν για καταστρέψουν ολοσχερώς τον τόπο. Αυτό μπορεί να γίνει, μέσα από έναν χώρο
ενημέρωσης, από μια έκθεση, έναν χώρο προσομοίωσης, ένα εργαστήρι μαρμάρου
ανοιχτό προς το κοινό καθώς και μια σειρά εκδηλώσεων με τουριστική προσέγγιση.
Μελλοντικός στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο γλυπτικής, ένα VR room
και μια έκθεση, με σταθερή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η πιλοτική
πρωτοβουλία, σε μία περιοχή με τόσο έντονη την επιρροή της εξόρυξης του
μαρμάρου, που είναι ένας παρεμβατικός, προς το φυσικό περιβάλλον, κλάδος, διασυνδέει
το μάρμαρο με τον οικοτουρισμό, τον κλάδο της φιλοξενίας και αποτελεί ορόσημο στη
έναρξη μιας νέας οπτικής.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας έχει ζητήσει τη παραχώρηση του
εν λόγου ακινήτου και σκοπό έχει να συνεργαστεί με λοιπούς φορείς ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, ώστε τόσο οι κάτοικοι της περιοχής όσο και οι επισκέπτες να μπορούν να
ενημερώνονται και να έρχονται σε άμεση και δημιουργική επαφή με το οικοτουριστικό
προϊόν της περιοχής, με τον πρωτογενή τομέα καθώς και με το μάρμαρο.
Η δημιουργία ενός κέντρου ενημέρωσης και οικοτουρισμού, θα ενισχύσει την
προβολή και την σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής με τον τριτογενή
τομέα σε μια προσπάθεια τοπικών φορέων, για επένδυση στην εξωστρέφεια της περιοχής
μας.
Το κτίριο που προτείνουμε για τον σκοπό αυτό είναι το Φυλάκιο Βώλακα στο Κ.
Νευροκόπι. Είναι ένα κτίριο στην διαχείριση του Δήμου, που βρίσκεται σε κομβικό σημείο,
ιδανικό για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης.
Στο κτίριο επιθυμούμε να λειτουργήσει:
• χώρος έκθεσης και εκδηλώσεων,
• VR room, για ψηφιακή φιλοξενία του κοινού στους χώρους των λατομείων και των
εργοστασίων μαρμάρου
• ένα μικρό εργαστήριο γλυπτικής όπου το κοινό θα μπορεί να έχει βιωματική
εμπλοκή στην επεξεργασία του μαρμάρου.
Στόχος είναι, η προσπάθεια να αποκτήσει, εκτός από τοπική, και πανελλήνια
αναγνωρισιμότητα μέσα από μια συνεχή λειτουργία που θα στεγάζεται σε έναν ασφαλή και
σύγχρονο χώρο με καινοτόμες τεχνολογίες και παροχές. Όπου το μάρμαρο θα έχει μια
νέα υπόσταση μέσα από την ανάδειξη της ιστορίας του, την σύνδεση του με την
εκπαίδευση και την εναρμόνισή του με τον τουρισμό.
Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την χρηματοδότηση της ανακατασκευής του κτιρίου
και η παραχώρηση κατά χρήση στην Ένωση Ξενοδόχων, ώστε να είναι πλέον κατάλληλος
για την δημιουργία ενός κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών καθώς και δράσεων που
αναφέρουμε παραπάνω και την χρήση του από το κοινό.
Θα δύναται να πραγματοποιούνται διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, παρουσιάσεις, προβολές
τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα & Ενώσεις όπως
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ενημερωτικού &
κοινωνικού περιεχομένου.
Φορέας χρηματοδότησης ανακατασκευής μπορεί να είναι:
α. το υπουργείο περιβάλλοντος μέσα τις δράσεις αστικής ανάπλασης ή λοιπών έργων
β. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου με ιδία κεφάλαια.
Παραχώρηση προς χρήση από το Δήμο Νευροκοπίου στην Ένωση Ξενοδόχων μετά από
σχετικό αίτημα
Εκτίμηση κόστους ανακατασκευής: 100.000€X