Προτάσεις συνεργασίας προς Σύνδεσμο Μαρμάρων ΑΜΘ

Προτάσεις που κατατέθηκαν σε δημόσιους φορείς για χρηματοδότηση

Α. Κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών και οικοτουρισμού (εργαστήριο γλυπτικής)
«Ανακατασκευή του Φυλακίου Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και αίτημα
για παραχώρηση της χρήσης αυτού στην Ένωση Ξενοδόχων Δράμας»
Με παραχώρηση χώρου από τον Δήμο και χρηματοδότηση από Δήμο, Υπουργείο
Περιβάλλοντος, από Σύνδεσμο και Ένωση Ξενοδόχων ή και συνδυαστικά με κάποιο/α από
τα προγράμματα,
Η πρόταση αφορά τη δημιουργία :
Α. Εργαστήριο γλυπτικής (πιλοτικό έργο).
Β. Χώρο εκμάθησης
Γ. Εκθεσιακό χώρο μαρμάρου – ειδών γλυπτικής
Δ. VR room – χώρος προβολής
Ε. Κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών
ΣΤ. Χώρος παράλληλων εκδηλώσεων
Χώρος υλοποίησης πρότασης
Περιοχή Άγιος Γεώργιος Βώλακας – εγκαταλελειμμένο φυλάκιο , πρώην εστιατόριο.
Έκταση 4 στρεμμάτων υφιστάμενο κτίριο περίπου 100m2
Τεχνική περιγραφή έργου
1. Αίτηση παραχώρησης – φορέας λειτουργίας ( ένωση Ξενοδόχων Δράμας – έχει γίνει
το σχετικό αίτημα)
2. Έκδοση οικοδομικής άδειας – πιθανή νομιμοποίηση ακινήτου ( δήμος Κ.
Νευροκοπίου )
3. Ανακαίνιση – διαμόρφωση χώρων ( υπουργείο περιβάλλοντος)
4. Περιβάλλον χώρος ( υπουργείο περιβάλλοντος)
5. Εξοπλισμός εργαστηρίου – λοιπών χώρων ( σύνδεσμος Μαρμάρου)
1. Η Ένωση ξενοδόχων μέσω της ΑΜΚΕ που διαθέτει, έχει αιτηθεί τη παραχώρηση
του χώρου για την δημιουργία κέντρου ενημέρωσης και οικοτουρισμού, όπου εντός
επιθυμούμε τη δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίου γλυπτικής, αίθουσα, vr room
κλπ.
2. Η έκδοση οικοδομικής άδειας, μελέτες νομιμοποίησης
3. Ανακαίνιση – διαμόρφωση χώρων , πρόταση χρηματοδότησης προς το υπουργείο
Περιβάλλοντος, με πλήρη φάκελο με τεχνική περιγραφή και ύψος χρηματοδότησης (
η πρόταση θα κατατεθεί από την ΑΜΚΕ που θα το διαχειριστεί αλλά με την στήριξη
του συνδέσμου και της ένωσης ξενοδόχων ώστε να επιτύχουμε τη χρηματοδότηση
αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια των κλάδων μας και τη συνεργασία που υπάρχει)
4. Περιβάλλον χώρος , χρηματοδότηση από Δήμο κάτω Νευροκοπίου
5. Εξοπλισμός εργαστηρίου – λοιπών χώρων,
Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρία πεδία χρηματοδότησης ,
• εξοπλισμός εργαστηρίου , υλικά και εργαλεία για το γλύπτη τα οποία θα
παρέχουν τα μέλη του συνδέσμου.
• εκθεσιακό χώρο μαρμάρου όπου θα δημιουργηθεί από τα μέλη του συνδέσμου
βάσει των αναγκών και αυτών που θέλουν να προβάλουν
• γραφείο, σημείο πώλησης ειδών γλυπτικής, χώρο εκμάθησης, VR room – χώρος
προβολής , θα κατατεθεί από την ΑΜΚΕ – Την Ένωση ξενοδόχων και τον
Σύνδεσμο μαρμάρου πρόταση αρχικά στο ΥΠΕΝ για χρηματοδότηση και στη
συνέχεια σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης 100.000 έως 150.000€ με
χρηματοδότηση στην χειρότερη των περιπτώσεων με 65% και ιδία συμμετοχή
35% για την υλοποίηση τους. (η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από
κεφάλαια που θα δοθούν από μέλη του συνδέσμου σε περίπτωση που
επιθυμούν να δημιουργηθούν θεματικά βίντεο 6D των λατομείων και
εργοστασίων τους για χρήση αυτών στο χώρο του VR room και όχι μόνο).
Επίσης, καθώς το VR room θα λειτουργήσει και ως χώρος ενημέρωσης
επισκεπτών, θα κατατεθεί πρόταση στο δήμο Νευροκοπίου για χρηματοδότηση
οπτικοακουστικού υλικού που θα αφορά την γενικότερη προβολή της περιοχής
πχ βιοποικιλότητα, λίμνες, εκδηλώσεις κλπ γεγονός που θα περιορίσει την ιδίας
συμμετοχή των φορέων εμπλοκής.
Β. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω η ΑΜΚΕ διαχείρισης της Ένωσης Ξενοδόχων
Δράμας , θα αιτηθεί στο Υπουργείο Αμύνης την παραχώρηση της απέναντι περιοχής για
αξιοποίηση και περαιτέρω ανάδειξης με σκοπό να γίνει χώρος έκθεσης γλυπτών, αίθουσες
διδασκαλίας, πάρκο ειδικών μορφών κλπ
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την επέκταση του εργαστηρίου, εμπλουτίζοντας το και με
επιπλέον δυνατότητες (ΣΧΟΛΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ).
Επίσης η εμπλοκή της Ένωσης παρέχει δυνατότητα επέκτασης του εργαστηρίου
γλυπτικής και του κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών.
*Μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα επεκτατικό πρόγραμμα Leader/ Interreg μετά τη αρχική
υλοποίηση του.
Σκοπός είναι να γίνει σύνδεση του μαρμάρου με τον τουρισμό και την τοπική κοινωνία
μέσα από το εργαστήριο. Ο χώρος υπολογίζεται για 10- 15 άτομα και θα αποτελείται από
τρεις αίθουσες, πρακτικής διδασκαλίας, θεωρητικής εκμάθησης (που θα λειτουργήσει και
ως χώρος ενημέρωσης επισκεπτών) και εκθεσιακός χώρος. (θα μπορούν να υλοποιηθούν
χρηματοδοτούμε προγράμματα σεμιναρίων και εκπαιδευτικές εκδρομές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ανοιχτό προς κάθε επισκέπτη)
Η χρηματοδότηση του παραπάνω έργου μπορεί να γίνει από διάφορα ευρωπαϊκά
προγράμματα (τα οποία αργούν)* ή απευθείας από τους εμπλεκόμενους. Τη λειτουργία
του εργαστηρίου μπορεί να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων μέσω της ΑΜΚΕ που διαθέτει,
με συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων.
Ο Σύνδεσμος θα τροφοδοτεί το εργαστήριο με μάρμαρο καθώς θα αναλάβει και ένα ετήσιο
κόστος λειτουργικών εξόδων πχ το γλύπτη.
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει:
− Την διδασκαλία των εκπαιδευόμενων,
− Την δημιουργία καλλιτεχνημάτων
− Την έκθεση
− Την εμπορία των καλλιτεχνημάτων
Το εργαστήρι θα συντηρείται από τα έσοδα του, μέσω της πώλησης των μαρμάρινων
καλλιτεχνημάτων.
Συνολικό κόστος: δεν υπάρχει εκτίμηση ακόμα καθώς υπάρχει άμεση σύνδεση με
τη πορεία των παραπάνω έργων.
Γ. Ψηφιοποίηση λατομείων 6D ( ξενάγηση – εξόρυξη – επεξεργασία)
Το παρόν έργο χωρίζετε σε δύο ενότητες,
α. τη δημιουργία 6D video
β. την κατασκευή του VR room ( έχει γίνει πρόταση στο Δήμο Νευροκοπίου –
ΥΠΕΝ)
Κατάθεση πρότασης με σκοπό την δημιουργία – υλοποίηση δράσεων προβολής και
επίσκεψης λατομείων. Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση των
χώρων των λατομείων.
Ο επισκέπτης, έτσι, θα έχει μια πλήρη εικόνα για τα Δραμινά λατομεία μέσω virtual 6D
εφαρμογής, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τον οποίο θα επισκεφτεί ως κέντρο
ενημέρωσης Μαρμάρου. (καθώς δεν είναι εφικτή η επίσκεψη ή η ξενάγηση εντός των
αυτών)
Ο χώρος VR προτείνεται να δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του χώρου του Φυλακίου
στον Βώλακα του Δήμου Νευροκοπίου, θα δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος με τον
αντίστοιχο εξοπλισμό, που θα μπορεί ο επισκέπτης να περιηγηθεί στα λατομεία,
συνδέοντας όλη την πορεία του μαρμάρου προς την δημιουργία του γλυπτού, από την
εξόρυξη ως την έκθεση. Για τον εξοπλισμό της αίθουσας ώστε να γίνεται αναπαραγωγή
της προαναφερθείσας ταινίας θα χρειαστούν:
− VR Video με εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό
− Βίντεο προβολής (συμβατικό)
− Ειδική κατασκευή για την αίθουσα προβολής με πάνελ
− Εξοπλισμός με ειδικά γυαλιά VR
− Οπτικοακουστικός εξοπλισμός για την υποστήριξη του σεναρίου
− Ψηφιακή αποτύπωση των λατομείων και στολών, εξοπλισμών κλπ σε 3D

Συνολικό κόστος 55.000 euro

*Έχει ετοιμαστεί πρόταση για κατάθεση στο υπουργείο περιβάλλοντοςX