Προτάσεις προς ΥΠΕΝ 04/03/2022

“World of Marble”
α. Δημιουργία Ταινίας “World of Marble” – Ψηφιακή Αναπαράσταση της εξόρυξης
και της επεξεργασίας του μαρμάρου.
β. Δημιουργία VR ROOM (Φυλάκιο)

Η περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου γνωστή για το ιδιαίτερο φυσικό της περιβάλλον,
σημείωνε σημαντική τουριστική ανάπτυξη μέχρι το 2010. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχει
έντονη λατομική δράση με συνεχή εξέλιξη αυτής. Πράγμα το οποίο έχει συνδεθεί με την
καθημερινότητα των πολιτών και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους,
ταυτόχρονα όμως έχει υποβαθμίσει το τουριστικό προϊόν και έχει μειώσει δραματικά την
επισκεψιμότητα της περιοχής, αποτέλεσμα αυτού, πολλές τουριστικές επιχειρήσεις να
υπολειτουργούν.
Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση οι επαγγελματίες του τουρισμού καλούνται να
βρουν τρόπους να συμβιώσουν αρμονικά, να ισορροπήσουν την δραστηριότητά τους και
να αναπτυχθούν μέσα από υπάρχουσες και δεδομένες αρνητικές συνθήκες. Ο
ιδανικότερος τρόπος είναι να υπάρξει μία ισόρροπη ανάπτυξη και να συνδυαστούν οι
επαγγελματικοί κλάδοι, έτσι ώστε να αναδειχθούν ο ένας μέσα από τον άλλο
προσφέροντας μια νέα οπτική στην προσέγγιση της εξόρυξης μαρμάρου, με χρήση νέας
τεχνολογίας.
Σκοπός μας είναι να ενταχθεί το μάρμαρο στον κλάδο της φιλοξενίας ως τουριστικό
προϊόν της ευρύτερης περιοχής, καθώς η ανάπτυξη της λατομικής δραστηριότητας, έχει
υποβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής του Νευροκοπίου.
Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ισόρροπη ανάπτυξη των επιχειρηματικών κλάδων,
ώστε να αναστραφεί η κακή εικόνα που, σήμερα, αποτυπώνεται στον επισκέπτη από την
εικόνα που αντικρίζει στο φυσικό περιβάλλον. Η πρόταση σκοπό έχει την αναστροφή του
κλίματος που προκαλεί αυτή η εικόνα στους επισκέπτες και να επενδύσουμε στην
σύνδεση του μαρμάρου με τον τουρισμό.
Σκεπτόμενοι προς αυτή τη κατεύθυνση, κάνουμε την παρούσα πρόταση ώστε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος να λειτουργήσει ανταποδοτικά και να στηριχθεί η περιοχή
προς την επαναφορά της τουριστικής δραστηριότητας.
Έχοντας ως παράδειγμα την περιοχή της Carrara της Ιταλίας, όπου το μάρμαρο έχει γίνει
μέρος του τουρισμού, προσεγγίζουμε όλους τους δυνατούς τρόπους που, κάτι αντίστοιχο,
θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση των λατομείων του Κ. Νευροκοπίου. Στα
λατομεία της περιοχής μας, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η ξενάγηση επισκεπτών
λόγω της επικινδυνότητας, κυρίως. Αυτό καθιστά αδύνατη την ένταξη των λατομείων στα
σημεία ενδιαφέροντος και κατ’ επέκταση στο τουριστικό προϊόν. Αυτό μπορεί να λυθεί με
την χρήση της τεχνολογίας όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω.
Βασικός μας στόχος λοιπόν σε αυτή την πρόταση είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας του
μαρμάρου της περιοχής του Νευροκοπίου, από την εξόρυξη του ως την τελική μορφή που
παίρνει ως καλλιτέχνημα. Η συνεισφορά του στον τόπο και η απενοχοποίηση της
εκμετάλλευσης του για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των λοιπών
επιχειρήσεων. Η καταγραφή και προβολή της πορείας του στη διαδικασία της εξόρυξης και
της επεξεργασίας, είναι αποτυπωμένη με τα πλέον σύγχρονα μέσα, δημιουργώντας στο
ντόπιο, τον κάτοικο, τον επισκέπτη, την αδήριτη ανάγκη να ζυμωθεί και ο ίδιος με το ίδιο το
δημιούργημα, να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και να νιώσει
μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της δημιουργίας ενός γλυπτού από το
μηδενικό στάδιο ως την τελευταία του μορφή.
H μεγάλη υπεραξία θα είναι η δυνατότητα περιήγησης στα λατομεία ακόμη και σε όσους
δεν έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν φυσικά, καθώς εμείς θα μεταφέρουμε σε
αυτούς εικόνα και συναίσθημα αλλά και την ατέρμονη επιθυμία να επισκεφθούν με την
πρώτη ευκαιρία τον τόπο παραγωγής του μαρμάρου που γεννά ύλη, πολιτισμό και
αποτελεί μέρος του τουρισμού. Όλα αυτά θα προσφέρονται μέσα από την ασφάλεια της
εικονικής περιήγησης, χωρίς την επιρροή των καιρικών συνθηκών και των ωραρίων
λειτουργίας κάθε επιχείρησης.
Η λατομική δραστηριότητα ως τουριστικό προϊόν και η ανάδειξή της με καινοτόμο
τρόπο σε VR (virtual reality) video.

Ι. Δημιουργία Ταινίας “World of Marble” – Ψηφιακή Αναπαράσταση της εξόρυξης και
της επεξεργασίας του μαρμάρου.
Δημιουργία έργου 6D και 360 μοιρών αναπαράσταση της λεπτομερούς διαδικασίας
εξόρυξης του μαρμάρου από τον χώρο του λατομείου, την διαδρομή του και την συνολική
επεξεργασία του μέχρι το σημείο εκείνο που θα γίνει γλυπτό από τα χέρια ενός καλλιτέχνη.
Στόχος του έργου αυτού είναι να δημιουργηθεί μια διαδραστική εφαρμογή για γυαλιά VR,
όπου ο χρήστης θα μπορεί από 3 σημεία εσωτερικά του λατομείου, ακολουθώντας την
διαδρομή και συμμετέχοντας, νοητά, στη διαδικασία της επεξεργασίας να παρακολουθήσει
την συνολική πορεία του μαρμάρινου όγκου.
Ο χρήστης της εφαρμογής θα βλέπει μπροστά του έναν χάρτη της περιοχής όπου θα του
δίνεται μια σύντομη ηχητική εισαγωγή με φωτογραφικό υλικό που θα περνάει από
μπροστά του με φωτογραφίες του μαρμάρου και των λατομείων. Η εισαγωγή θα καθοδηγεί
τον χρήστη στις ιδιαιτερότητες του μαρμάρου, δυνατότητες και τις χρήσεις του στο στη
διάρκεια του χρόνου ως σήμερα.
Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει μία από τις 3 οπτικές γωνίες που θέλει να δει την
διαδικασία και βλέπει σε μια γωνία της οθόνης το σημείο της παραγωγικής διαδικασίας στο
οποίο έχει ταξιδέψει.
Στην συνέχεια θα αρχίζει μια εμπειρία εμβύθισης στον χώρο. Ο χρήστης θα βρίσκεται
κοντά στους επαγγελματίες που εξορύττουν το μάρμαρο, θα ζει την διαδικασία από την
πρώτη στιγμή που επιλέγεται ένας μαρμάρινος όγκος και το πως αυτός φτάνει να γίνει ένα
εμπορεύσιμο αγαθό.
Το περιεχόμενο της Αναπαράστασης θα χωριστεί σε 3 σημεία.
1. Η φωτορεαλιστική Αναπαράσταση θα αρχίζει με την εξόρυξη του μαρμάρινου όγκου και
τις απαραίτητες παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του. Το βίντεο 360
που θα παραχθεί θα περιλαμβάνει μια εικονική τρισδιάστατη αναπαράσταση της εξόρυξης,
με τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τον ανθρώπινο παράγοντα που καθορίζει την συνολική
διαδικασία, καθώς και τους τρόπους προετοιμασίας και φόρτωσης του όγκου προκειμένου
να προχωρήσει το επόμενο στάδιο, της μεταφοράς του στο εργοστάσιο.
2. Στην συνέχεια θα παρουσιάζεται το ταξίδι του μαρμάρινου όγκου προς το εργοστάσιο,
με εναλλαγή καιρικών συνθηκών, η εκφόρτωση του, η παραμονή του στον χώρο φύλαξης
και η τελική του εξαγωγή για να φύγει για το επόμενο στάδιο. Εδώ θα αναπτυχθεί 3D
μοντέλο του εργοστασίου και των αντικειμένων που περιέχει στο εσωτερικό του, πάντα με
φωτορεαλιστικό τρόπο. Θα αναδειχθεί της δειγματομέτρησης για την διαδικασία της
επεξεργασίας και της τελικής πώλησης κάθε όγκου ανάλογα την χρήση για την οποία
προορίζεται. Θα ακολουθήσει η αναπαράσταση των δειγματοληψιών και του τρόπου
φύλαξης ανάλογα το είδος και τους σκοπούς εκμετάλλευσης του μαρμάρου.
3. Τέλος θα αναδειχθεί η δημιουργική στιγμή κατά την οποία ο μαρμάρινος όγκος παίρνει
μορφή στα χέρια του καλλιτέχνη, από την στιγμή της παραλαβής του, την έμπνευση του
δημιουργήματος και την τελική του επεξεργασία. Θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο
καλείται ο δημιουργός να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες του υλικού και το πως εν τέλει
καταφέρνει να παρουσιάσει το τελικό καλλιτέχνημα που παρουσιάζεται στον θεατή.
Για όλες τις ανωτέρω αναπαραστάσεις θα ζητηθεί από τις εταιρείες μαρμάρου να
προτείνουν εθελοντές εργαζόμενους και θα αναπτυχθούν τρισδιάστατα μοντέλα
εργαζομένων, καλλιτεχνών, αντικειμένων καθώς και μεταφορικών μέσων, εργαλείων κ.λ.π.
Επίσης θα αναπτυχθεί το 3D μοντέλο του λατομείου, του εργοστασίου και του χώρου όπου
θα γίνει η δημιουργία του γλυπτου. Θα αναπαρασταθεί τρισδιάστατα ο περιβάλλον χώρος
όπου δεν θα διαφέρει από τον υφιστάμενο.
Η εφαρμογή θα είναι έτοιμη για εγκατάσταση σε γυαλιά VR τύπου oculus. Το περιεχόμενο
αναπαράστασης θα φτάσει τα 10 λεπτά βίντεο προβολής 360 μοιρών. Θα
χρησιμοποιηθούν σκηνοθέτης, μακιγιέζ, 3D γραφικά, ειδικά εφέ animations, και ηχητική
αφήγηση όπου απαιτείται.
Κόστος 60.000 euro

ΙΙ. Δημιουργία VR ROOM (Φυλάκιο) χώρος προβολής 6D βίντεο
Στις εγκαταστάσεις του χώρου του Φυλακίου στον Βώλακα του Δήμου Νευροκοπίου, θα
δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, που θα μπορεί ο
επισκέπτης να περιηγηθεί στα λατομεία, συνδέοντας όλη την πορεία του μαρμάρου προς
την δημιουργία του γλυπτού, από την εξόρυξη ως την έκθεση. Για τον εξοπλισμό της
αίθουσας ώστε να γίνεται αναπαραγωγή της προαναφερθείσας ταινίας θα χρειαστούν:
● VR Video με εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό
● Βίντεο προβολής (συμβατικό)
● Ειδική κατασκευή για την αίθουσα προβολής με πάνελ
● Εξοπλισμός με ειδικά γυαλιά VR
● Οπτικοακουστικός εξοπλισμός για την υποστήριξη του σεναρίου
● Ψηφιακή αποτύπωση των λατομείων και στολών, εξοπλισμών κ.λπ. σε 3D
Κόστος 50.000 euroX