«Παραχώρηση κατά χρήση του Φυλακίου Βώλακα ως χώρου ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να αιτηθούμε, την παραχώρηση του χώρο του
φυλακίου στη περιοχή του Βώλακα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου με σκοπό τη λειτουργία
αυτού, ως κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών.
Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός κέντρου ενημέρωσης και οικοτουρισμού, που θα
ενίσχυση την προβολή και την σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής με τον
τριτογενή τομέα σε μια προσπάθεια τοπικών φορέων, για επένδυση στην εξωστρέφεια της
περιοχής μας.
Αυτό παράλληλα θα δώσει προστιθέμενη αξία στη περιοχή μας καθώς θα είναι ένα πλήρες
ενημερωμένο κέντρο όπου στους χώρους θα δημιουργηθούν
Α. Κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών
Β. Εργαστήριο γλυπτικής
Γ. Αίθουσα προβολής με νέες τεχνολογίες, για την εξόρυξη του μαρμάρου, την
βιοποικιλότητα της περιοχής, τα μονοπάτια, τις λίμνες κλπ.
Δ. Έκθεση μαρμάρου
Ε. Έκθεση τοπικών προϊόντων
ΣΤ. λοιπών δράσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος
Προς αυτή την κατεύθυνση η ένωση ξενοδόχων θα συνεργαστεί με λοιπούς φορείς
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε τόσο οι κάτοικοι της περιοχής όσο και οι επισκέπτες
να μπορούν να ενημερώνονται και να έρχονται σε άμεση και δημιουργική επαφή με το
οικοτουριστικό προϊόν της περιοχής, με τον πρωτογενή τομέα καθώς και με το μάρμαρο.
Στο κτίριο θα λειτουργήσει χώρος έκθεσης και εκδηλώσεων, με σκοπό η προσπάθεια να
αποκτήσει εκτός από τοπική και πανελλήνια αναγνωρισιμότητα. Η εύλογη διάρκεια
παραχώρησης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εγκαθιδρυθεί στην τοπική συνείδηση
τη σύνδεση του οικοτουρισμού και ιδιαίτερα του μαρμάρου ως αναπόσπαστου μέρους των
τοπικών μας αγαθών, που έχουν ενεργό ρόλο και προωθούνται μέσα από την
καθημερινότητα, έχοντας σταθερό ρόλο στον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής
μας.
Μελλοντικός στόχος μας είναι να δημιουργηθεί εργαστήριο γλυπτικής με σταθερή
λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, Αυτή η πιλοτική πρωτοβουλία, σε μία περιοχή
με τόσο έντονη την επιρροή της εξόρυξης του μαρμάρου, αποτελεί ορόσημο στη έναρξη
μιας νέας οπτικής που αντιμετωπίζεται ένας παρεμβατικός, προς το φυσικό περιβάλλον,
κλάδος, στην διασύνδεσή του με τον οικοτουρισμό, τον κλάδο της φιλοξενίας και την λοιπή
τοπική ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες καλλιτέχνες που θα στελεχώσουν το εργαστήριο, ως
εκπαιδευτικό προσωπικό, θα αναλάβουν να δημιουργήσουν μια διδακτέα ύλη,
διαμορφωμένη βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε τμήματος, συνδυάζοντας την τοπική
παράδοση, την φύση, τον πολιτισμό και την αγροτική παραγωγή με το μάρμαρο.
Επιπλέον θα δύναται να πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού,
εκπαιδευτικού, ενημερωτικού & κοινωνικού περιεχομένου, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια,
παρουσιάσεις, προβολές τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, Νομικά
Πρόσωπα & Ενώσεις.

Για την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας
Ο Πρόεδρος
Άγγελος ΚαλλίαςX