ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/02/2022

«Πρόταση συνεργασίας για την προβολή του Δήμων Νομού Δράμας»

(Προς: Δ. Δράμας. Δ. Νευροκοπίου, Δ. Παρανεστίου, Δ. Δοξάτου, Δ. Προσοτσάνης)

Η Ένωση ξενοδόχων Δράμας εκπροσωπεί το 80% των κλινών της ΠΕ Δράμας, στο
πλαίσιο αυτό και έχοντας γνώση των τουριστικών αναγκών της περιοχής, εδώ και πέντε
χρόνια έχει αναλάβει την πρωτοβουλία οργάνωσης και διαχείρισης του τουριστικού
προϊόντος της ΠΕ Δράμας. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει οργανώσει και στελεχώσει
εξειδικευμένο τμήμα για την προβολή και προώθηση της ΠΕ Δράμας. Μέσα από τον
προγραμματισμό και την δράση του τμήματος προβάλλονται και αναδεικνύονται
συστηματικά όλες οι μορφές τουρισμού, οι δράσεις, οι εκδηλώσεις και τα σημεία
ενδιαφέροντος της ΠΕ Δράμας.
Έχοντας δημιουργήσει λογαριασμούς σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, κλπ.) με πάνω από 20 χιλιάδες ακολούθους, με
συστηματικές αναρτήσεις που αφορούν κάθε σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος , και όχι
μόνο, της περιοχής της Δράμας. Συμμετείχαμε σε 16 εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος,
εσωτερικού και εξωτερικού, πραγματοποιώντας συναντήσεις B2B με τουριστικούς
πράκτορες και δημοσιογράφους για την πιο στοχευμένη ανάδειξη της ΠΕ Δράμας και την
αποτελεσματικότερη συνεργασία με εταιρείες και περιοχές που διαθέτουν κοινό/στόχο με
ενδιαφέρον για το τουριστικό προϊόν μας.
Ο επίσημος διεθνής τουριστικός ιστότοπος drama-hotels.gr ενημερώνει πλήθος
διαδικτυακών επισκεπτών για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου στη Δράμα, όπως αντίστοιχα κάνουν οι διεθνείς ιστότοποι (visit****) ανά τον
κόσμο (βλ. visitrome, visitgreece κλπ).
Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε σκόπιμο και σημαντικό την ενημέρωση και σύνδεση
όλων των υφιστάμενων τουριστικών web site με το τουριστικό προϊόν του Δήμου. Καταγραφή προϊόντος, πληρέστερη ενημέρωση, δημιουργία
οπτικοακουστικών μέσων του portal drama-hotels.gr καθώς και σύνδεση με το site του
Δήμου https://dimos.gr/ που θα δημιουργήσει την διασύνδεση μεταξύ των ψηφιακών
εργαλείων και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και αναγνώρισή τους από
το κοινό.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ένωση ξενοδόχων Δράμας για την επόμενη διετία αφορά
μία σειρά δράσεων , βίντεο, εκθέσεις, Β2Β συναντήσεις, ταξίδια εξοικείωσης κ.α. σε
ομάδες-στόχους εσωτερικού και εξωτερικού, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το
φυσικό περιβάλλον, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την γαστρονομία και το μάρμαρο.
Στόχος και σκοπός της πρότασης είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της ΠΕ
Δράμας με το τουριστικό προϊόν του Δήμου καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της ΠΕ Δράμας καθώς και σημαντικός τουριστικός πυλώνας η
ανάδειξη του και η ένταξη του σε μία ενιαία εικόνα.
για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται σημαντική την εμπλοκή του Δήμου,
ώστε να επιτευχθεί η ολιστική προσέγγιση της περιοχής μας μέσα από μία σειρά
ενεργειών – δράσεων της Ένωσης Ξενοδόχων καθώς το τμήμα προβολής προώθησης
που λειτουργεί στην ένωση με εξειδικευμένα στελέχη μπορούν να παρέχουν την όποια
πληροφόρηση, ενημέρωση και ταυτόχρονα τις ανάλογες για κατευθύνσεις στο Δήμου και
στους υπηρεσιακούς ώστε να υλοποιηθούν μία σειρά δράσεων που θα δώσουν
προστιθέμενη αξία στο Δήμο, όπως,
• Ενημέρωση και προώθηση μέσα από τη κανάλια επικοινωνίας μας του τουριστικού
προϊόντος του Δήμου.
• Συστηματική πληρωμένη διαφήμιση σε ομάδες στόχους.
• Ενημέρωση τουριστικής ενότητας ιστοσελίδων Visit-drama.com &
www.dimos.gr & pamth.gr για το έτος 2022.
• Διαρκής τροφοδότηση της ενότητας του Δήμου με τουριστικό
υλικό.
• Συγγραφή κειμένων στα Ελληνικά και μετάφραση στα Αγγλικά.
• Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για το έτος 2022.
• Δημιουργία μιας σειράς hashtag για την αναγνώριση του Δήμου.
• Ανάρτηση videos σε κανάλι Youtube με δημιουργία playlists του συνόλου του
οπτικοακουστικού υλικού.
• Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.
• Η δημιουργία USB με ενημερωτικό υλικό για τον δήμο και η
δημιουργία εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή.
• Η ενημέρωση σημείων ενδιαφέροντος στους χάρτες Google και Tripadvisor.
• Ο σχεδιασμός – εμπλουτισμός του περιεχομένου “τι να δεις και τι να κάνεις “ της
ενότητας της ιστοσελίδας www.drama-hotels.gr, και σύνδεση τους με τα site
www.dimos.gr, περιφέρειας
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτάσεις τουριστικής ανάπτυξης
• Φιλοξενία ταξίδια εξοικείωσης και ξενάγηση δημοσιογράφων και τουριστικών
πρακτόρων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
• Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικό Virtual & υβριδικές
• Μηνιαία αποστολή newsletters με τουριστικό περιεχόμενο.

Αξιότιμοι κύριοι, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην πιο ιδανική στιγμή ώστε με εξωστρέφεια
και συνεργασία να εμπλουτίσουμε και να προβάλουμε το τουριστικό προϊόν του Δήμου. Προς αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε να λάβετε υπόψιν τις
προτάσεις μας για χρηματοδότηση των δράσεων της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας.

Για την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας
Ο Πρόεδρος
Άγγελος ΚαλλίαςX